Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αγγέλου Άλκης, Η φόρτιση της λέξης στην ποίηση του Σεφέρη · (Δοκιμή μεθόδου). Αθήνα, 1972.
Άγρας Τέλλος, «Γιώργος Σεφέρης», Μεγάλη Ελληνική ΕγκυκλοπαίδειαΚΑ΄. Αθήνα, Πυρσός, 1933.
Αλεξανδρόπουλος Μήτσος, Μια συνάντηση · Σεφέρης - Μακρυγιάννης. Αθήνα, Πολύτυπο, 1983.
Βαγενάς Νάσος, Ο ποιητής και ο χορευτής · Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του Σεφέρη. Αθήνα, Κέδρος, 1979.
Βαγενάς Νάσος, «Σημείωση στο γράμμα του Γιώργου Σεφέρη», Η Λέξη134, 7-8/1996, σ.477. (για γράμμα του Σεφέρη στο Νάνο Βαλαωρίτη δημοσιευμένο στο ίδιο, σ.475-476)
Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας10 · Κύκλος Σεφέρη · Γράφουν: Αλεξ.Αργυρίου, Α.Ξύδης, Δ.Ν.Μαρωνίτης, Μάριο Βίττι. Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1980.
Γεωργής Γιώργος, Ο Σεφέρης περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών. Αθήνα, Σμίλη, 1991.
Για τον Σεφέρη · Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής. Αθήνα, Ερμής, 1981. (ανατύπωση)
Γιατρομανωλάκης Γιώργης, «Μεταφραστική θεωρία και πρακτική του Σεφέρη», επίμετρο στο Μεταγραφές του Γ.Σεφέρη. Αθήνα, Λέσχη, 1980.
Γιατρομανωλάκης Γιώργης, Ο Βασιλιάς της Ασίνης · Η ανασκαφή ενός ποιήματος. Αθήνα, Στιγμή, 1986.
Δασκαλόπουλος Δημήτρης, Εργογραφία Σεφέρη (1931-1979) · Βιβλιογραφική Δοκιμή. Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1979.
Δασκαλόπουλος Δημήτρης (φιλολογ.επιμ.), Γ.Σεφέρης & Τ.Μαλάνος · Αλληλογραφία (1935-1963). Αθήνα, Ολκός, 1990.
Δασκαλόπουλος Δημήτρης (επιμέλεια), Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη: Επιλογή κριτικών κειμένων. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996.
Δασκαλόπουλος Δημήτρης, «Ο δικός μου Σεφέρης» και «Σεφέρης και τυπογραφία (σχέδιο μελέτης)», Συμπαθητική μελάνη
Θέματα, συγγραφείς, έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, σ.65-75 και 77-80. Αθήνα, Ερμής, 1999 (πρώτες δημοσιεύσεις στα περιοδικά Εντευκτήριο16 (Θεσσαλονίκη), Σεπτέμβριος 1991, σ.17-24 και Νέο Επίπεδο15-16, Φθινόπωρο 1993, σ.126-127 αντίστοιχα).
Δημάκης Μηνάς, Η ποίηση του Σεφέρη. Αθήνα, 1974.
Δημητρακόπουλος Φ.Α., Για τον Σεφέρη και την Κύπρο. Αθήνα, Επικαιρότητα, 1992.
Δημητρακόπουλος Φώτης (φιλολογική επιμέλεια), Γιώργος Σεφέρης - Κύπρος Χρυσάνθης και ‘Οι γάτες τ’ άη Νικόλα’. Αθήνα, Καστανιώτης, 1995.
Δημητρακόπουλος Φ.Α., «Όλα για τα πάντα», Η Λέξη134, 7-8/1996, σ.478-479.
Καραγιάννης Στέλιος, Ο σημαίνων λόγος· Βίωμα και ποιητική πράξη στον Σεφέρη. Αθήνα, Παρουσία, 1997.
Καραντώνης Α., Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Αθήνα, Εστία, 1931.
Κατσίμπαλης Κ.Γ., «Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη», Για τον Σεφέρη · Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, σ.411-467. Αθήνα, Ερμής, 1981. (ανατύπωση)
Κιουρτσάκης Γιάννης, Ελληνισμός και Δύση στο στοχασμό του Σεφέρη. Αθήνα, Κέδρος, 1979 (και β΄ έκδοση 1995).
Κοκόλης Ξ.Α., Σεφερικά1. Αθήνα, Ίκαρος, 1982.
Κοκόλης Ξ.Α., Πίνακας λέξεων των ‘ποιημάτων’ του Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα, Ερμής, 1975. (έκδοση β΄, διορθωμένη και προσαρμοσμένη στην όγδοη έκδοση των Ποιημάτων).
Κοκόλης Ξ.Α., Ποιητική πράξη και σύμπραξη (Σεφερικά 2). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1985.
Κωστίου Κατερίνα (φιλολογική επιμέλεια), ‘Κυπριακές’ επιστολές του Σεφέρη (1954-1963)· Από την αλληλογραφία του με τον Γ.Π.Σαββίδη . Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1991.
Λαγάκος Τάκης, Ο Σεφέρης και η Κύπρος. Αθήνα, Ίκαρος, 1983.
Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Στροφή Γιώργου Σεφέρη», Πειθαρχία, 21/6/1931, σ.271.
Λυχναρά Λίνα, Το μεσογειακό τοπίο στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη · Μια παράλληλη ανάγνωση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1996.
Μαλάνος Τίμος, Η ποίηση του Σεφέρη και η κριτική μου. Αθήνα, Πρόσπερος, 1982.
Μαρωνίτης Δ.Ν., Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη · Μελέτες και μαθήματα. Αθήνα, Ερμής, 1984.
Νάκας Θανάσης, Ο Σεφέρης και η μουσική. Γιάννινα, 1978. (ανάτυπο από την Ηπειρωτική Εστία)
Ορφανίδης Νίκος, Η πολιτική διάσταση της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα, Αστήρ, 1985.
Παλαμάς Κωστής, «Η Στροφή», Νέα ΕστίαΙ΄, 15/9/1931, σ.996-997.
Παράσχος Κλέων, «Γιώργου Σεφέρη: Διάλογος πάνω στην ποίηση», Νέα Εστία26, ετ.ΙΓ΄, 15/8/1939, αρ.304, σ.1143-1147.
Σαββίδης Γ.Π., Οι αρχαιολογικές περιδιαβάσεις του ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1992.
Σινόπουλος Τάκης, Τέσσερα μελετήματα για τον Σεφέρη · Πρόλογος: Νάσος Βαγενάς. Αθήνα, 1984.
Στήλη · 20/9/71 · Ο θάνατος του Γιώργου Σεφέρη στο ελληνικό τοπίο α΄ · δέκα μέρες - β΄ · έξι μήνες. Αθήνα, Ερμής, 1972.
Τσάτσος Κων/νος, Δοκίμια αισθητικής και Παιδείας, σ.93-196. Αθήνα, Δίφρος, 1960.
Τσάτσου Ιωάννα, Ο αδελφός μου Γιώργος Σεφέρης. Αθήνα, Εστία, 1975.
Τσούτσουρα Μαρία, Η ευρωπαϊκή συνείδηση του Γιώργου Σεφέρη · Η συμβολή της μετάφρασης στην ερμηνεία του σεφερικού στοχασμούΑ΄ · Τα χρόνια του μεσοπολέμου: γαλλικές επιρροές και ελληνική πρωτοτυπία. Αθήνα, 1993.
Keely Edmund, Συζήτηση με το Γιώργο Σεφέρη · μετάφραση Λίνα Κάσδαγλη. Αθήνα, Άγρα, 1982.
Levesque Robert, Seferis· Choix de poemes traduits et accompagnes du texte grec avec une preface. Athenes, Icaros – Institut Francais d’ Athenes, 1945.
Levi Peter, Ο τόνος της φωνής του Σεφέρη. Αθήνα, Ίκαρος, 1970.
Vitti Mario, Φθορά και λόγος· Εισαγωγή στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα, Εστία, 1978. Αφιερώματα περιοδικών
Πνευματική Κύπρος3, 3/1963, αρ.30.
Εποχές8, 7/1963.
Πνευματική Κύπρος4, 7/1963, αρ.39.
Αιολικά ΓράμματαΙ, 9-10/1971, αρ.5.
Επιθεώρησις Λόγου και Τέχνης2, 9-10/1971, αρ.21-22.
Δημιουργίες2, 1/1972, αρ.4-5.
Διαπίστωση2, 1/1972, αρ.3.
L’ autre Grece, 2/1972, αρ.4-5.
Alif, 6/1972, αρ.2.
Τετράδια, 9/1972, αρ.22.
Νέα Εστία92, ετ.ΜΣτ΄, 15/10/1972, αρ.1087.
Αντί6, 5/2/1977, αρ.64.
Γράμματα και Τέχνες38, 2/1985.
Η Λέξη53, 3-4/1986.
Τετράδια ευθύνης25, Περιγραφή του Γιώργου Σεφέρη, 1986.
Διαβάζω142, 23/4/1986.
Ακτή9 (Λευκωσία), Χειμώνας 1991.
Επτά Ημέρες (Καθημερινής)ΚΑ΄, 1997. Με τίτλο Τα Ελληνικά Νόμπελ.

1 σχόλιο:

Μελισσάνθη είπε...

γιατί δεν αναφέρετε και τα δικά του βιβλία; πρώτα δεν πρέπει να διαβάσει κανείς τον ποιητή και μετά τι γράφτηκε για κείνον;με εκτίμηση